Nhà máy

Nhà máy

Nhà máy nước Sông Đà xin lỗi, miễn tiền nước 1 tháng cho người dùng

Nhà máy

Nhà máy nước Sông Đà xin lỗi, miễn tiền nước 1 tháng cho người dùng

Nhà cung cấp nước cho hàng triệu người dân khu vực phía Tây thành phố Hà Nội thừa nhận, chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp. Công ty này mong muốn được xin lỗi và lượng thứ.