Ngày đầu Đà Nẵng kiểm tra người đi đường bằng mã QR Code

THỜI SỰ

06/09/2021 08:27

Ngày đầu Đà Nẵng kiểm tra người đi đường bằng mã QR Code

06/09/2021 08:27

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 5-9, người dân Đà Nẵng được xác định ở khu vực vùng vàng, vùng xanh chỉ được ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động theo quy định kèm theo giấy đi đường có mã QR Code.

Nguồn :  https://tv.plo.vn/Video/video-ngay-dau-da-nang