Hàng ngàn người dân về Cà Mau, chính quyền dốc sức tiếp nhận trong trật tự

THỜI SỰ

04/10/2021 08:03

Hàng ngàn người dân về Cà Mau, chính quyền dốc sức tiếp nhận trong trật tự

04/10/2021 08:03

3 ngày qua, hàng ngàn người dân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM… đã đổ về quê Cà Mau để tránh dịch COVID-19 bằng nhiều phương tiện, phần đông là xe máy.