Đà Nẵng - Tiếp đồ ăn, xăng xe miễn phí cho hành trình hồi hương của người dân

THỜI SỰ

06/10/2021 14:18

Đà Nẵng - Tiếp đồ ăn, xăng xe miễn phí cho hành trình hồi hương của người dân

06/10/2021 14:18

Với mục đích giảm bớt khó khăn cho người lao động về quê trong chặng đường dài hàng ngàn cây số, nhiều nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã chung tay quyên góp tiền hỗ trợ lương thực, xăng, sửa xe miễn phí cho bà con.