Chạy xe lạng lách vượt chốt CSGT

THỜI SỰ

26/11/2021 14:41

Chạy xe lạng lách vượt chốt CSGT

26/11/2021 14:41

HÀ NỘI - Nhiều thanh niên chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách... vào ban đêm bị CSGT xử phạt.